Praktijk van Zuidam is overgegaan in

enMente 

enMente en biedt behandeling voor diverse psychische klachten bij volwassenen en ouderen. Op maat en afgestemd op uw vraag.

Psychotherapie is de eerst aangewezen keuze bij behandeling van angst-, stemming- trauma en persoonlijkheids problematiek. Dit kunnen lichte tot meervoudige en complexere klachten zijn. Voordat iemand hulp inschakelt van een psychotherapeut is er vaak een lange weg van vallen en opstaan aan vooraf gegaan. Maar ondanks deze strubbeling, ondanks steun of troost van anderen, gaan sommige problemen niet over. Bijvoorbeeld wanneer klachten hardnekkig of terugkerend zijn. Dan heeft iemand meer nodig en biedt psychotherapie hulp. De stap om deze hulp te vragen is voor veel mensen spannend, maar zeker de moeite waard.

Doel van de therapie

Psychotherapie heeft als doel uw psychische problemen en klachten op te heffen of te verminderen zodat ze voor u hanteerbaar zijn. De aard van de klachten als ook uw eigen mogelijkheden zijn van invloed op de uitkomst van therapie. De inspanningen van u zijn daarbij even belangrijk als de deskundigheid van de therapeut. Therapie is vaak hard werken. Een geslaagde therapie garandeert niet dat er geen problemen meer zijn of nog komen maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Daarbij is het van belang uzelf beter te leren kennen in wat er in het innerlijke omgaat. Het ontdekken van werkelijke behoeftes en deze accepteren en respecteren. Uw binnenwereld (gedachten en gevoelens) beter leren begrijpen, ervaren en onderscheiden. Ook in relatie tot de buitenwereld, het contact met de ander, daar waar problemen vaak tot uiting (gedrag) komen. enMente biedt op een integratieve wijze psychotherapie. Dat wil zeggen dat de therapie op u en het klachtenbeeld wordt afgestemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende interventies en methoden uit verschillende therapiestromingen.

Spreekt dit u aan? Heeft u vragen of twijfels? Voelt u zich vrij contact op te nemen.