Overig aanbod

Supervisie en leertherapie in het kader van opleiding, als ook VPeP

Ik begeleid het individuele leerproces van zowel psychologen (GZ, KP) als psychotherapeuten in opleiding. Samen reflecteren we op  voorbeelden en persoonlijke leervragen uit de praktijk en gaan we gedurende het traject dieper in op persoonlijke leervragen ten aanzien van het werk. De supervisie en/of leertherapie kan ook gegeven worden ten behoeve van het VPeP lidmaatschap. Ik werk vanuit persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapeutische richting als ook vanuit lichaamsgerichte psychotherapie.

 

Diagnostisch onderzoek en advies

Een van de pijlers van mijn vak is zorgvuldig diagnostiek. Samen kunnen we kijken naar wat er al is onderzocht, gedaan en bevonden om vervolgens, zo nodig, aanvullend onderzoek te doen om te komen tot een gedegen advies. Denk hierbij aan second opinion en het mee denken in vastgelopen of stagnerende behandeling. Ook kan onderzoek gedaan worden naar sterktes en zwaktes in het persoonlijk functioneren vanuit een intrinsieke behoefte tot verdiepend begrip en zelf inzicht. Onderzoek kan ook plaats vinden in het kader van expertise of consultancy.  Met de aanvrager van onderzoek wordt bepaalt wat het doel is van onderzoek en hoe er gerapporteerd wordt (mondeling of schriftelijk).

 

Coaching

Vanuit een breed georiënteerde achtergrond, werkervaring en opleiding begeleid ik mensen met uiteenlopende (levens)vragen onder andere gericht op loopbaan, attitude en professionaliteit. De begeleiding is erop gericht om samen te onderzoeken wat de exacte vraag is, van welke motivatie- en copingstrategien  gebruik gemaakt wordt en waar het veranderpotentieel zit. Verstevigen van wils- en daadkracht. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Ad interim inzet

Voor een aantal uren/dagen beschikbaar als klinisch psycholoog, regiebehandelaar. Breed inzetbaar binnen diverse (GGZ) instellingen en projecten.

 

Neem voor vragen of overleg contact op.