Over mij

Persoonsgericht

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut werk ik vanuit een persoonsgerichte grondhouding. Empathie, echtheid, acceptatie en confrontatie zijn hierbij kern begrippen. In de veilige therapeutische omgeving en met oordeel vrij onderzoek komen we tot een groter begrip en betekenisgeving van het probleem. Dit maakt de weg vrij voor eigen verandering of oplossing. Persoonsgerichte experiëntiële (ook wel clientcentered) psychotherapie, geeft veel ruimte voor vragen m.b.t. zingeving en welzijn. Hoe kan ik mijn leven dusdanig inrichten dat de aandacht gaat naar hetgeen ik van waarde vind? Daarbij maak ik ook gebruik van principes uit ACT (acceptance en commitment therapy) en schematherapie. Ook kan EMDR of NET ingezet worden wanneer geïndiceerd.

Lichaamsgericht

Daarnaast maak ik gebruik van lichaamsgerichte psychotherapie onder andere Sensorimotor psychotherapie focussen en mindfulness. Het lichaam is in tegenstelling tot de geest, altijd in het nu. Daar waar het hoofd over morgen en gister piekert, plant, verwijtend of spijtig is, is het lichaam de informatie bron over hoe het nu met iemand gaat. Hoe het nu in het lichaam is, wat het voelt, hoe het beweegt of juist niet beweegt. Dit zegt iets over hoe iemand zich verhoudt tot de wereld en zichzelf. Vaak ‘weet’ iemand wel wat er is of wat hij anders zou kunnen doen maar het ‘voelt’ niet zo, het lichaam ‘zegt’ iets anders. Lichaam en geest zijn verbonden. Ook kunnen sommige ervaringen (trauma of hechtingsproblematiek bijvoorbeeld) niet altijd expliciet herinnerd worden. Denkende aan ervaringen van voordat er woorden waren of ervaringen die dusdanig heftig zijn dat ze niet verwerkt konden worden op dat moment. Deze ervaringen hebben een residu in het lichaam. Met praten hierover kom je een heel eind maar het lichamelijke residu zit er soms nog. Dit zorgt voor overprikkeling zodat iemand gevaar blijft zien of ervaren waar het niet (meer) is. Op dat moment is het zinvol het lichaam te betrekken bij het verwerkingsproces. Bijna altijd maak ik in behandeling ruimte voor wat het lichaam ervaart. Wat u ervaart in het hier en nu en hoe dit zich verhoudt tot uw klachten. Hoe u niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk meer ontspanning, vertrouwen en rust kunt ervaren in uw dagelijks leven.

Ik heb in het verleden in meerdere GGZ instellingen met diverse problematiek gewerkt. Naast mijn praktijkvoering werk ik ook ad-interim en geef ik leertherapie en supervisie. Zie ook Overig aanbod.

BIG-nummer Klinisch Psycholoog: 89063335825
BIG-nummer Psychotherapeut: 19063335816
Groepspsychotherapeut (lid NVGP)
Persoonsgerichte experiëntieel  psychotherapeut (lid, supervisor en leertherapeut VPeP)

Lid NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen)

LinkedIn