Tarieven en vergoedingen

Geestelijke gezondheidszorg is opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. U heeft dan ook bij bepaalde diagnoses recht op vergoeding van de behandeling. Afhankelijk van de gekozen basis verzekering wordt de vergoeding voor behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed.

De praktijk werkt zonder contracten met de verzekeraars. En is zogenaamd een contractvrijepsycholoog. Dit betekent dat u zelf de factuur betaalt aan de praktijk en deze declareert bij uw zorgverzekeraar.

Alleen als u een (pure) restitutiepolis heeft, krijgt u in principe 100% vergoed. Als u een naturapolis heeft, krijgt u ongeveer 60-80% vergoed. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De zorg valt onder de algemene eigen risico van 385 euro per jaar, deze wordt door uw zorgverzekering in mindering gebracht op uw vergoeding.

Tarieven en Facturering

De tarieven in de zorg zijn door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) vast gesteld. Vanaf 01-01-2022 wordt er gewerkt met het zogenoemde zorgprestatiemodel welke de door het NZa vastgestelde tarieven berekend.

De praktijk houdt deze tarieven aan. U kunt het tarief vinden in de tarievenzoeker van de NZa. Het tarief hang af van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de setting, in dit geval ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II en het type behandelaar (klinisch psycholoog).

De zorg blijft hetzelfde alleen de manier van facturering veranderd. Dit houdt in dat u maandelijks uw behandelsessies gefactureerd krijgt. De factuur kunt u indienen bij uw verzekeraar. Aan de hand van de door u gekozen verzekering wordt er overgegaan tot vergoeding. Ongeacht de hoogte vergoed door uw verzekering dient u de factuur volledig te voldoen aan de praktijk.

Op de factuur kunt u precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd hiervoor in rekening is gebracht. Bij het maken van een afspraak wordt gemeld hoeveel tijd er in de agenda voor uw afspraak is gereserveerd. Alleen als de werkelijke tijd meer dan 15 minuten afwijkt (meer of minder dan gepland) is dit terug te zien op uw rekening. Heeft u tussendoor ongepland contact met de behandelaar over de inhoud van de behandeling (bijvoorbeeld telefonisch, beeldbellen, ehealth of via (beveiligd)mailen) dan ziet u dit ook op uw factuur terug.

Uitleg over het zorgprestatiemodel vindt u hier.

Tarieven onvergoede zorg

Bij sommige diagnoses komt u niet in aanmerking voor vergoeding. Dit geldt onder meer voor relatieproblemen en seksuele problemen, die in Nederland onder de niet-vergoede zorg vallen. U betaalt zelf de factuur en kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, hanteren wij het tarief  van €175,- per sessie van 60 minuten .

Tarieven zelfbetalers

U kunt er voor kiezen de behandeling zelf te betalen, zonder vergoeding van de zorgverzekeraar. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig en uw gegevens worden niet doorgestuurd aan de zorgverzekeraar. De praktijk  hanteert het tarief van €175,- per 60 minuten.

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten, dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgezegd, wordt ongeacht de reden van afzegging 115 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Download de Betalingsvoorwaarden hier.