Tarieven en vergoedingen

Geestelijke gezondheidszorg is opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. U heeft dan ook bij bepaalde diagnoses recht op vergoeding van de behandeling. De praktijk heeft geen contracten met verzekeraars. Zogenaamd contractvrijepsycholoog. Dit betekent dat u zelf de factuur betaalt aan de praktijk en deze declareert bij uw zorgverzekeraar.

Als u een (pure) restitutiepolis heeft, krijgt u in principe 100% vergoed. Als u een naturapolis heeft, krijgt u ongeveer 70% vergoed. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De zorg valt onder de algemene eigen risico van 385 euro per jaar, deze wordt door uw zorgverzekering in mindering gebracht op uw vergoeding.

De vergoede zorg wordt in Nederland onderverdeeld in de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Er zijn hiervoor vaste tarieven door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) vast gesteld. Uw klacht(en) en de ernst van de klacht(en) bepalen in welke zorgcategorie u valt. Dit wordt na de intakeprocedure vastgesteld.

Tarieven

Bij psychologische hulp voor lichte tot matige psychische problemen wordt er gesproken van de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). De duur van de behandeling is dan kort tot middellang en is klacht gericht. Download de Tarieven 2021 BGGZ hier.

Bij ernstigere, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische klachten wordt er behandeld in de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Soms is deze behandeling kortdurend maar meestal gaat het om langer durende behandeling. De tarieven hiervoor gaan per DBC. Download de Tarieven SGGZ tarieven 2020. Kijk voor uitgebreide informatie op de site van de NZa.

Tarieven onvergoede zorg

Bij sommige diagnoses komt u niet in aanmerking voor vergoeding. Dit geldt onder meer voor relatieproblemen en seksuele problemen, die in Nederland onder de niet-vergoede zorg vallen. U betaalt zelf de factuur en kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, hanteren wij het standaard tarief (door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld) van €114,41 per sessie van 45 minuten.

Tarieven zelfbetalers

U kunt er voor kiezen de behandeling zelf te betalen, zonder vergoeding van de zorgverzekeraar. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig en uw gegevens worden niet doorgestuurd aan de zorgverzekeraar. De praktijk  hanteert het standaard tarief (door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld) van €114,41 per 45 minuten.

Facturering en betaling

De facturering gaat in overleg. Zo kunt u kiezen voor een drie maandelijks deelfactuur waarin een voorschot van 50 euro per besteed uur. Alle tijd die aan de behandeling wordt besteed wordt in rekening gebracht. Dit betreft dus niet alleen de directe (gesprek) tijd maar ook alle indirecte tijd. Denk onder andere aan: verslaglegging, administratie, contact met verwijzer of testinterpretatie en uitwerking etc. Na sluiting van de behandeling ontvangt u een eind afrekening voor het resterende bedrag. De totale eindfactuur kunt u indienen bij uw verzekering.  Ook kunt u er voor kiezen geen deelfactuur te ontvangen en om aan het eind van de behandeling de kosten in één keer te voldoen. Samen met u wordt er in de intakefase besproken wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn.

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten, dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgezegd, wordt ongeacht de reden van afzegging 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Download de Betalingsvoorwaarden hier.